Prezydium

W dniu 30 września 2019 roku zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020, w składzie:

  • Katarzyna Mikołajczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców,
  • Mariola Moskalik – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców,
  • Rafał Jóźwiak – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców,
  • Małgorzata Wiszniowska – Sekretarz Rady Rodziców,
  • Robert Staszewski – Skarbnik Rady Rodziców.