Uchwały 2019/2020

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr 1/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego za rok szkolny 2018/2019;

Uchwała nr 2/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców;

Uchwała nr 3/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie;

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Zadania na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 4/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 5/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020;

Uchwała nr 6/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 7/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 8/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie sfinansowania zakupu strojów sportowych dla reprezentacji Szkoły;

Uchwała nr 9/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie upoważnienia do zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami;