Uchwały 2020/2021

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 1/2020- 2021 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2019/2020”

Uchwała nr 2/2020- 2021 Uchwała nr 1/2020- 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działające mu w roku szkolnym 2019-2020

Uchwała nr 3/2020- 2021 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 4/2020- 2021 w sprawie  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 5/2020- 2021  w sprawie wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 6/2020- 2021 w sprawie  w sprawie zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 7/2020- 2021 w sprawie  wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 8/2020- 2021 w sprawie  pisemnego upoważnienia do założenia i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku