Subkonto „Funduszu Świetlicy”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że założone zostało subkonto ( PKO BP 75 1020 1042 0000 8602 0426 0634 ) dedykowane wpłatom na „Fundusz Świetlicy”.

Prosimy, aby wszelkie wpłaty tytułem świetlicy od dnia dzisiejszego były kierowane na w/w subkonto. Jednocześnie prosimy, aby w miarę możliwości wpłaty były koordynowane przez Skarbników Klasowych. Wszelkie informacje na temat „Funduszu Świetlicy” znajdują się na oddzielnej stronie w dziale Finanse.