Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Rodzice,

Wzorem lat ubiegłych o ubezpieczenie NWW dziecka każdy z Państwa musi zadbać indywidualnie.  Każdy dołącza do wybranego programu ubezpieczeniowego według własnych preferencji i potrzeb. Skorzystać można z wielu ofert różnych firm ubezpieczeniowych, oferujących tzw. oferty szkolne. 

Na skrzynkę Rady Rodziców wpłynęło kilka ofert. Wszystkie oferty umożliwiają wybór przynajmniej czterech różnych wariantów ubezpieczenia. Koszty tych wariantów są zbliżone we wszystkich ofertach. Oferty uwzględniają także w każdym pakiecie wyczynowe uprawianie sportu, oraz ubezpieczenie z tytułu COVID (w przypadku hospitalizacji, choć jest to traktowane różnie w zależności od oferty). Wszystkie umowy zawierają Państwo on-line.

Spośród ofert w naszym odczuciu najciekawiej wygląda oferta EduPlus firmy InterRisk, która kiedyś aktywnie współpracowała z naszą szkołą. Oferta InterRisk oferuje jedne z największych sum ubezpieczenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu dość dużej liczby ryzyk ubezpieczeniowych. Jest to jednak porównanie subiektywne, bazujące na przykładowych tabelach ofertowych. Nie jesteśmy w stanie ocenić też jakości współpracy z każdą z firmą, w przypadku zaistnienia szkody. Tutaj mogą mieć Państwo swoje własne różne doświadczenia, sympatie lub przekonania.

Poniżej umieściliśmy materiały informacyjne dla wszystkich ofert. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami. Oczywiście ubezpieczenie jest dobrowolne. Można skorzystać także z innych ofert, jeśli takowe dotarły do Państwa (np. z innych szkół lub przedszkoli, do których uczęszczają Państwa dzieci lub ich rodzeństwo).

OFERTA EDU PLUS INTERRISK

Ulotka (pdf)

InterRisk OWU (pdf)

Tabela uszczerbków (pdf)

Jak ubezpieczyć dziecko?

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/eduplusonline
  2. Wpisz kod cdez6
  3. Wybierz wariant i opłać składkę

Zgłaszanie szkody:

  1. Online wchodząc na  https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new i postępuj zgodnie ze wskazówkami
  2. Telefonicznie dzwoniąc na nr  22 212 20 12   
  3. Listownie pobierając formularz na stornie https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode

OFERTA SUPRA BROKERS / UNIQA TU S.A

Strona z informacjami, możliwością zawarcia umowy on-line oraz zgłaszaniem szkód (link) https://nnw24.pl/

Oferta (link) https://nnw24.pl/oferta-2/

Ulotka (pdf)

Uniqa OWU (pdf)

OFERTA ALLIANZ

Ulotka (pdf)

Allianz OWU (pdf)

Allianz list przewodni (pdf)

Jak ubezpieczyć dziecko?

  1. Wejdź na stronę: https://nnwdlaszkoly.pl/standard/SDo4xT
  2. Wybierz pakiet i postępuj zgodnie z instrukcją