Budżet Partycypacyjny

Z inicjatywy Rady Rodziców, przy wsparciu dyrekcji szkoły złożono w okresie kilku ostatnich lat szereg wniosków w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Znaczna część wniosków została zakwalifikowana do realizacji. Udało się m.in. sfinansować:

  • budowę wiat rowerowych i małej stacji naprawczej na terenie Szkoły
  • wymianę oświetlenia w rejonie Szkoły na ulicy Juranda ze Spychowa
  • budowę bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły na ulicach Juranda ze Spychowa oraz Echa Leśne.