Chętnie pomagam – pierwsza pomoc

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 w związku z tematem przewodnim szkolnego projektu edukacyjnego „Chętnie pomagam – pierwsza pomoc” nawiązała współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem. Najważniejszym punktem tej współpracy było powstanie szkolnego koła PCK oraz stworzenie i sfinansowanie przez Radę Rodziców we współpracy z dyrektorem szkoły, 3-letniego programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy „Chętnie pomagam – pierwsza pomoc” dla uczniów szkoły, realizowanego przez grono pedagogiczne i instruktorów PCK. Celem tego programu jest wykształcenie w społeczności szkolnej umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, profilaktyka niebezpiecznych zachowań w szkole oraz wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli i przygotowanie ich do przekazywania tych umiejętności uczniom.