Fundusz na rzecz uczniów

Wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów”

Wysokość sugerowanych składek w roku szkolnym 2023/2024 wynosi odpowiednio: 90 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły, 80 zł za drugie dziecko oraz 70 zł za trzecie i każde kolejne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” powinny być koordynowane przez Skarbników klasowych. Indywidualne wpłaty należy kierować do Skarbników klas. Skarbnicy poszczególnych klas powinni dokonać najlepiej jednorazowego przelewu z całością wpłaty od klasy (w tytule przelewu należy wpisać „wpłata na fundusz na rzecz uczniów, klasa X”, gdzie X jest symbolem klasy.

Bardzo prosimy, aby nie dokonywać indywidualnych wpłat na „Fundusz na rzecz uczniów” bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców. Do szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów i indywidualne zaksięgowanie takie ilości przelewów, wraz z przypisaniem każdej wpłaty do odpowiedniej klasy jest praktycznie niemożliwe.

Wpłaty na Fundusz na rzecz uczniów” Skarbnicy klasowi wykonują na rachunek Rady Rodziców ( PKO BP 59 1020 1042 0000 8102 0379 8865 ).