Fundusz Świetlicy

Wpłaty na Fundusz Świetlicy

W tym roku po raz kolejny Rada Rodziców wyraziła zgodę na udostępnienie swojego rachunku bankowego dla świetlicy szkolnej. Ustaliła również wysokość składki na rok szkolny 2019/2020 na poziomie 10 zł miesięcznie za dziecko (rocznie 100 zł). Z środków zebranych na fundusz świetlicy finansowane są tylko i wyłącznie aktywności świetlicowe m.in. nagrody, przybory plastyczne, sprzęt sportowy, organizacja wydarzeń okolicznościowych.

Wpłaty na „Fundusz Świetlicy” powinny być koordynowane przez Skarbników klasowych. Indywidualne wpłaty należy kierować do Skarbników klas. Skarbnicy poszczególnych klas powinni dokonać najlepiej jednorazowego przelewu z całością wpłaty od klasy (w tytule przelewu należy wpisać „wpłata na fundusz świetlicy, klasa X”, gdzie X jest symbolem klasy.

Bardzo prosimy, aby nie dokonywać indywidualnych wpłat bezpośrednio na rachunek Rady Rodziców. Od roku szkolnego 2019/2020 „Fundusz Świetlicy” posiada wydzielone subkonto na rachunku Rady Rodziców. Skarbnicy klasowi wykonują wpłaty na subkonto „Funduszu Świetlicy” (PKO BP 75 1020 1042 0000 8602 0426 0634 ).