Informacje

Dane rozliczeniowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr. 231
03-257 Warszawa, ul. Juranda ze Spychowa 10
NIP: 524-26-93-305

Numer rachunku:

PKO BP 59 1020 1042 0000 8102 0379 8865

Subkonto „Funduszu Świetlicy”
PKO BP 75 1020 1042 0000 8602 0426 0634

Dofinansowanie ze środków Rady Rodziców:

Wnioski o dofinansowanie i rozliczenie przedsięwzięć wspieranych finansowo przez Radę Rodziców można znaleźć w dziale Dokumenty na naszej stronie.