Odciążamy szkolne tornistry

Rada Rodziców widząc potrzebę zmniejszenia wagi szkolnych tornistrów, podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupów podręczników do wszystkich przedmiotów (zakup nie objął podręczników do języka polskiego, angielskiego i niemieckiego z uwagi na specyfikę tych przedmiotów) do sal lekcyjnych. Od drugiego półrocza roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas 4-7 mogli korzystać z podręczników na lekcjach bez konieczności przynoszenia ich z domu. Dzięki tej inicjatywie waga tornistrów uczniowski znacznie się zmniejszyła. Zważywszy na bardzo pozytywny odbiór tej inicjatywy przez społeczność szkolną Rada Rodziców podjęła decyzje o jej kontynuowaniu w kolejnych latach.