Prezydium

W dniu 28 września 2021 roku zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022, w składzie:

  • Mariola Moskalik – Przewodnicząca Rady Rodziców,
  • Agnieszka Erdogan – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców,
  • Rafał Jóźwiak – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców,
  • Małgorzata Janiszewska-Stosio – Sekretarz Rady Rodziców,
  • Robert Staszewski – Skarbnik Rady Rodziców.