Prezydium

W dniu 25 września 2023 roku zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024, w składzie:

  • Rafał Jóźwiak – Przewodniczący Rady Rodziców,
  • Małgorzata Janiszewska-Stosio – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców,
  • Aleksandra Wojdak – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców,
  • Gabriela Namirska – Sekretarz Rady Rodziców,
  • Agnieszka Erdogan – Skarbnik Rady Rodziców.