Uchwały 2017/2018

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Uchwała nr 1/2017-2018 absolutorium dla RR 2016-2017;

Uchwala nr 2/2017-2018 program wychowawczy;

Program wychowawczo profilaktyczny 2017-2018;

Uchwała nr 3/2017-2018 dodatkowe dni wolne;

Uchwala nr 4/2017-2018 składka- fundusz na rzecz uczniów

Uchwala nr 5/2017-2018 upoważnienie do czynności bankowych;

Uchwała nr 7/2017-2018 Przedstawiciele do Komisji Cateringowej

Uchwała nr 8/2017-2018 dofinansowanie dla klas;

Uchwała nr 9/2017-2018 zmiana przedstawicieli do komisji konkursowej;

Uchwała nr 10/2017-2018 zaopiniowanie planu finansowego szkoły;

Uchwała nr 11/2017-2018 fundusz świetlicy na koncie Rady Rodziców;

Uchwała nr 12/2017-2018 zatwierdzenie preliminarza wydatków Rady Rodziców;

Uchwała nr 13/2017-2018 sfinansowanie upominków dla Animato;

Uchwała nr 14/2017-2018 potwierdzenie czynności Prezydium nagroda dla klasy za zbiórkę dla schroniska;

Uchwała nr 15/2017-2018 sfinansowanie wigilii dla świetlicy szkolnej;

Uchwała nr 16 RR 2017-2018 sfinansowanie balu karnawałowego;

Uchwała nr 17/2017-2018 sfinansowanie nagród w konkursach z języka angielskiego;

Uchwała nr 18/2017-2018 potwierdzenie czynności dokonanych przez Prezydium Rady Rodziców tj. wyrażenie zgody na sfinansowanie nagród w konkursach o Mariuszu Zaruskim dla klas I -III;

Uchwała Nr 19/2017-2018 dofinansowanie wyjazdu uczniów na zawody pływackie;

Uchwała nr 20/2017-2018 opinia dotycząca wprowadzenia w klasach 5 i 6 dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego;

Uchwała nr 21/2017-2018 sfinansowanie nagród w konkursie dotyczącym „Światowego dnia kota”;

Uchwała nr 22/2017-2018 sfinansowanie nagród w konkursie dotyczącym pierwszego dnia wiosny;

Uchwała nr 23/2017-2018 sfinansowanie nagród w konkursie dotyczącym dofinansowania zespołu Animato w związku Światowym dniem teatru;

Uchwała nr 24/2017-2018 dofinansowanie zakupu artykułów plastycznych, gier i innych pomocy do zajęć dla świetlicy szkolnej;

Uchwała nr 25/2017-2018 dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej;

Uchwała nr 26/2017-2018 sfinansowanie nagród za założenie i prowadzenie ogródka szkolnego;

Uchwała nr 27/2017-2018 sfinansowanie nagród w Szkolnym Przeglądzie Piosenek Patriotycznych;

Uchwała nr 28/2017-2018 dofinansowanie przedsięwzięć klas;

Uchwała nr 29/2017-2018 uruchomienie kolejnego etapu Programu upowszechniania pierwszej pomocy „Chętnie pomagam- pierwsza pomoc” dla uczniów Szkoły;

Uchwała nr 30/2017-2018 Piknik rodzinny;

Uchwała nr 31/2017-2018 ubezpieczenie NNW dla uczniów szkoły;

Uchwały od nr 32 -40/2017-2018 zaopiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;

Uchwała nr 41/2017-2018 sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych;

Uchwała nr 42/2017-2018 sfinansowanie nagród związanych z zakończeniem roku szkolnego dla klas 1-6;

Uchwała nr 43/2017-2018 upoważnienie do złożenia powiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” lub członków władz tego Stowarzyszenia;

Uchwała nr 44/2017-2018 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018.