Uchwały 2019/2020

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała nr 1/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego za rok szkolny 2018/2019;

Uchwała nr 2/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców;

Uchwała nr 3/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie;

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie. Zadania na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 4/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 5/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020;

Uchwała nr 6/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 7/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 8/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie sfinansowania zakupu strojów sportowych dla reprezentacji Szkoły;

Uchwała nr 9/2019-2020 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie upoważnienia do zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami;

Uchwała nr 10/2019-2020 z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na rok 2020 Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie;

Uchwała nr 11/2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie nagród w konkursie tenisa stołowego;

Uchwała nr 12/2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie nagród w konkursie piosenki anglojęzycznej;

Uchwała nr 13/2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie pizzy na wieczór chóralny;

Uchwała nr 14/2019-2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu balu karnawałowego;

Uchwała nr 15/2019-2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do działania przed Sądami Powszechnymi w sprawie wszczętej na skutek wniesienia przez prokuratora aktu oskarżenia;

Uchwała nr 16/2019-2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych;

Uchwała nr 17/2019-2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie akceptacji poniesionych przez Bibliotekę Szkolną wydatków z „Funduszu na rzecz uczniów”;

Uchwała nr 18/2019-2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć klas;

Uchwała nr 19/2019-2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie sfinansowania upominków związanych z zakończeniem szkoły dla uczniów klas 8;

Uchwała nr 20/2019-2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie sfinansowania nagród związanych z zakończeniem roku szkolnego;

Uchwała nr 21/2019-2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie sfinansowania zakupu mikrofonów konferencyjnych do nauki zdalnej;

Uchwała nr 22/2019-2020 z dnia 20 września 2020 roku w sprawie sfinansowania zakupu wody;

Uchwała nr 23/2019-2020 z dnia 26 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego za rok szkolny 2019/2020.