Uchwały 2021/2022

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 1/2021- 2022 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2020- 2021”

Uchwała nr 2/2021- 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działające mu w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 3/2021- 2022 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 4/2021- 2022 w sprawie  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 5/202021- 2022 w sprawie wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 6/2021- 2022 w sprawie  w sprawie zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 7/2021- 2022 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 8/2021- 2022 w sprawie  pisemnego upoważnienia do założenia i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku

Uchwała nr 9/2021- 2022 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 23 września 2021 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu czekolad