Uchwały 2021/2022

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 1/2021- 2022 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2020- 2021”

Uchwała nr 2/2021- 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działające mu w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 3/2021- 2022 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 4/2021- 2022 w sprawie  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 5/202021- 2022 w sprawie wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 6/2021- 2022 w sprawie  w sprawie zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 7/2021- 2022 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2021- 2022

Uchwała nr 8/2021- 2022 w sprawie  pisemnego upoważnienia do założenia i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku

Uchwała nr 9/2021- 2022 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 23 września 2021 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu czekolad

Uchwała nr 10/2021-2022 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 11/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie na plakat promujący naukę języków obcych

Uchwała nr 12/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród za udział na dzień chłopaka

Uchwała nr 13/2021-2022 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 24 listopada 2021 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu identyfikatorów dla samorządu szkolnego.

Uchwała nr 14/2021-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu maseczek ochronnych i środków higienicznych

Uchwała nr 15/2021-2022 w sprawie zaopiniowania Projektu planu finansowego na rok 2022 Szkoły Podstawowej nr 231 im Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 16/2021-2022 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 17/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie języka angielskiego OLIMPUS”

Uchwała nr 18/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie plastyczno-językowym, plakat  Bożonarodzeniowy

Uchwała nr 19/2021-2022 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2021/2022_zmiana terminu

Uchwała nr 20/2021-2022 w sprawie przekazania środków na konto PCK na rzecz pomocy Ukrainie

Uchwała nr 21/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie fotograficznym ”Barwy jesieni”

Uchwała nr 22/2021-2022 w sprawie wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły

Uchwała nr 23/2021-2022 w sprawie dofinansowania projektu samorządu szkolnego

Uchwała nr 24/2021-2022 w sprawie dofinansowania do akcji „Podziel się kanapką”

Uchwała nr 25/2021-2022 w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu wydatków świetlicy

Uchwała nr 26/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w akcji „Dzień bezpiecznego Internetu”

Uchwała nr 27/2021-2022 w sprawie sfinansowania do zakup materiałów budowlanych.

Uchwała nr 28/2021-2022 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 231 im Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 29/2021-2022 w sprawie zaopiniowania dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 oraz skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 30/2021-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu słodkiego upominku czekolad 

Uchwała nr 31/2021-2022 w sprawie sfinansowania upominków związanych z zakończeniem szkoły dla uczniów klas 8

Uchwała nr 32/2021-2022 w sprawie sfinansowania balu dla klas I-IV oraz dyskoteki dla klas V-VII

Uchwała nr 33/2021-2022 w sprawie sfinansowania balu dla klas ósmych

Uchwała nr 34/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie kaligraficznym

Uchwała nr 35/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie plastycznym

Uchwała nr 36/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Domowe laborki”

Uchwała nr 37/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Symboliczne hasło”

Uchwała nr 38/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagrody w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego

Uchwała nr 39/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach

Uchwała nr 40/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach

Uchwała nr 41/2021-2022 w sprawie sfinansowania Pikniku szkolnego w dniu 11.06.2022

Uchwała nr 42/2021-2022 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczyciela

Uchwała nr 43/2021-2022 w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu wydatków świetlicy

Uchwała nr 44/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród dla zespołu Jurandzik

Uchwała nr 45/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród książkowych dla uczniów otrzymujących wyróżnienia
za wyniki w nauce

Uchwała nr 46/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Mistrz ortografii”

Uchwała nr 47/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach matematycznych

Uchwała nr 48/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w kampanii „Sportowy Maj”

Uchwała nr 49/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach

Uchwała nr 50/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagrody w konkursie „Najsłynniejsze budowle w Europie”

Uchwała nr 51/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Ekologicznym” i  w konkursie „Dnia Ziemi”

Uchwała nr 52/2021-2022 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie multimedialnym

Uchwała nr 53/2021-2022 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu11 czerwca 2022 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie bonu prezentowego