Uchwały 2022/2023

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 1. Uchwała nr 1/2022-2023 sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2021/2022
 2. Uchwała nr 2/2022-2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działającemu w roku szkolnym 2021/2022
 3. Uchwała nr 3/2022-2023 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie
 4. Uchwała nr 4/2022-2023 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023
 5. Uchwała nr 5/2022-2023 w sprawie ustalenia wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2022/2023
 6. Uchwała nr 6/2022-2023 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
 7. Uchwała nr 7/2022-2023 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2022/2023
 8. Uchwała nr 8/2022-2023 w sprawie upoważnienia do  zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami
 9. Uchwała nr 9/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu słodkiego upominku 
 10. Uchwała nr 10/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie programu Erasmus+
 11. Uchwała nr 11/2022-2023 w sprawie wybrania Prezydium Świetlicowego na rok szkolny 2022/2023
 12. Uchwała nr 12/2022-2023 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023
 13. Uchwała nr 13/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie plastycznym „Drzewa w jesiennej szacie”
 14. Uchwała nr 14/2022-2023 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców
 15. Uchwała nr 15/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród za zajęcie I miejsca w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej
 16. Uchwała nr 16/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród za zajęcie I miejsca w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej
 17. Uchwała nr 17/2022-2023 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Świetlicy w dniu 5 listopada 2022 roku tj. wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych
 18. Uchwała nr 17/2022-2023 w sprawie zaopiniowania Projektu planu finansowego na rok 2023 Szkoły Podstawowej nr 231 im Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie
 19. Uchwała nr 19/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie Rady Rodziców i szkolnego koła PCK
 20. Uchwała nr 20/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Pluszowego Misia”
 21. Uchwała nr 21/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Szkolna Liga Tabliczki Mnożenia”
 22. Uchwała nr 22/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Mistrzyni Szymborska”
 23. Uchwała nr 23/2022-2023 w sprawie sfinansowania materiałów i dekoracji na bal karnawałowy
 24. Uchwała nr 24/2022-2023 w sprawie sfinansowania obsługi muzycznej balu karnawałowego i dyskoteki
 25. Uchwała nr 25/2022-2023 w sprawie sfinansowania dostępu do programu karty rowerowej
 26. Uchwała nr 26/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagrody w konkursie „Jesienny akcent kolorystyczny”
 27. Uchwała nr 27/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie dla klas 2-3 „Czytanie ze zrozumieniem”
 28. Uchwała nr 28/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie z języka angielskiego w klasach 1-3
 29. Uchwała nr 29/2022-2023 w sprawie sfinansowania upominków związanych z zakończeniem szkoły dla uczniów klas 8
 30. Uchwała nr 30/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkurach
 31. Uchwała nr 31/2022-2023 w sprawie sfinansowania balu ósmoklasisty w dniu 16.06.2023
 32. Uchwała nr 32/2022-2023 w sprawie sfinansowania upominków czekoladowych z okazji dnia Sprzątania Świata
 33. Uchwała nr 33/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkurach języka niemieckiego
 34. Uchwała nr 34/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagrody w konkursie z okazji dnia ziemi
 35. Uchwała nr 35/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkurach
 36. Uchwała nr 36/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkurach „Wielkiego Maratonu Czytelniczego”
 37. Uchwała nr 37/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagrody w konkursie „Gdy myślę misje…._ Mój Kościół Parafialny”
 38. Uchwała nr 38/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagrody w Olimpiadzie „LOGIA”
 39. Uchwała nr 39/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie Olimpusek
 40. Uchwała nr 40/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie językowym
 41. Uchwała nr 41/2022-2023 w sprawie sfinansowania Dnia Dziecka
 42. Uchwała nr 42/2022-2023 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczyciela
 43. Uchwała nr 43/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
 44. Uchwała nr 44/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursie geograficznym
 45. Uchwała nr 45/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursie Pozytywka – co sprawi, że czuję się szczęśliwy
 46. Uchwała nr 46/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Książka sensoryczna”
 47. Uchwała nr 47/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursach z języka angielskiego
 48. Uchwała nr 48/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród książkowych dla uczniów otrzymujących wyróżnienia za wyniki w nauce
 49. Uchwała nr 49/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w kampanii „Rowerowy Maj”
 50. Uchwała nr 50/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursie wiedzy o Panu Kleksie
 51. Uchwała nr 51/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Mam talent”
 52. Uchwała nr 52/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród w konkursach
 53. Uchwała nr 53/2022-2023 sprawie sfinansowania nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia
 54. Uchwała nr 54/2022-2023 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 15 czerwca 2023 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie Statuetki dla nauczycieli
 55. Uchwała nr 55/2022-2023 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2022/2023”