Uchwały 2018/2019

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała nr 1/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie;

Uchwała nr 2/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019;

Uchwała nr 3/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2018/2019;

Uchwała nr 4/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2018/2019;

Uchwała nr 5/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019;

Uchwała nr 6/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego za rok szkolny 2017/2018 oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców;

Uchwała nr 7/2018-2019 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przejazdu na biegi przełajowe;

Uchwała nr 8/2018-2019 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami;

Uchwała nr 9/2018-2019 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 28 września 2018 roku tj. decyzji w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przejazdu na biegi przełajowe – sztafety;

Uchwała nr 10/2018-2019 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupów gier na „Tydzień matematyczny”;

Uchwała nr 11/2018-2019 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie materiału na uszycie polskiej flagi;

Uchwała nr 12/2018-2019 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu nagród w konkursie organizowanym przez Samorząd uczniowski;

Uchwała nr 13/2018-2019 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu drewnianych puzzli dla klas 1-3;

Uchwała nr 14/2018-2019 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu nagród w konkursach szkolnych dla klas 1-3;

Uchwała nr 15/2018-2019 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej związanych z 100-leciem odzyskania niepodległości;

Uchwała nr 16/2018-2019 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019;

Uchwała nr 17/2018-2019 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu nagród w turnieju tenisa stołowego;

Uchwała nr 18/2018-2019 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 15 listopada 2018 roku tj. decyzji w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przejazdu na zawody sportowe „Od zabawy do sportu”;

Uchwała nr 19/2018-2019 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie uruchomienia kolejnego etapu Programu upowszechniania pierwszej pomocy „Chętnie pomagam- pierwsza pomoc” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 231 w Warszawie;

Uchwała nr 20/2018-2019 z dnia 25 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu dyskoteki szkolnej dla uczniów klas 4-7;

Uchwała nr 21/2018-2019 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu balu karnawałowego;

Uchwała nr 22/2018-2019 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu wydatków świetlicy;

Uchwała nr 23/2018-2019 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na rok 2019 Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego;

Uchwała nr 24/2018-2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu dodatkowych podręczników w ramach akcji „Odciążamy tornistry szkolne”;

Uchwała nr 25/2018-2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu nagród w konkursach szkolnych;

Uchwała nr 26/2018-2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu oceniającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 27/2018-2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu nagród oraz spotkania integracyjnego;

Uchwała Nr 28/2018-2019 z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu zakupu profesjonalnego stołu do piłkarzyków dla uczniów szkoły;

Uchwała Nr 29/2018-2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć klas;

Uchwała Nr 30/2018-2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie stanowiska dotyczącego utworzenia Liceum Ogólnokształcącego na terenie Zielonej Białołęki;

Uchwała Nr 31/2018-2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu domeny na stronę internetową Rady Rodziców;

Uchwała Nr 32/2018-2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie stanowiska dotyczącego strajku nauczycieli;

Uchwała Nr 33/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 34/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 35/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 36/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 37/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 38/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 39/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o pracy nauczyciela;

Uchwała Nr 40/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dla uczniów Szkoły;

Uchwała Nr 41/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie „Pikniku rodzinnego”;

Uchwała Nr 42/2018-2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie sfinansowania nagród związanych z zakończeniem roku szkolnego dla klas 1-7;

Uchwała Nr 43/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie sfinansowania nagród dla uczniów Szkoły;

Uchwała Nr 44/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu wydatków świetlicy;

Uchwała Nr 45/2018-2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie sfinansowania nagród związanych z zakończeniem roku szkolnego dla klas 1-7;

Uchwała Nr 46/2018-2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie Gazetki „Jurandzik”;

Uchwała Nr 47/2018-2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu dodatkowych podręczników w ramach akcji „Odciążamy tornistry szkolne” w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała Nr 48/2018-2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie koncertów muzycznych dla uczniów;

Uchwała Nr 49/2018-2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała nr 50/2018-2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019.