Uchwały 2020/2021

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 1/2020- 2021 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2019/2020”

Uchwała nr 2/2020- 2021 Uchwała nr 1/2020- 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działające mu w roku szkolnym 2019-2020

Uchwała nr 3/2020- 2021 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 4/2020- 2021 w sprawie  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 5/2020- 2021  w sprawie wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 6/2020- 2021 w sprawie  w sprawie zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 7/2020- 2021 w sprawie  wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 8/2020- 2021 w sprawie  pisemnego upoważnienia do założenia i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku

Uchwała nr 9/2020- 2021 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 10/2020- 2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 8 października 2020 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu maseczek ochronnych

Uchwała nr 11/2020- 2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 8 października 2020 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu kwiatów

Uchwała nr 12/2020- 2021 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 13/2020- 2021 w sprawie uchylenia wcześniejszej uchwały Rady Rodziców z dnia 20 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu wody

Uchwała nr 14/2020- 2021 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowania przedsięwzięć klas

Uchwała nr 15/2020-2021 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczycieli

Uchwała nr 16/2020-2021 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczycieli

Uchwała nr 17/2020-2021 w sprawie zaopiniowania Projektu planu finansowego na rok 2021

Uchwała nr 18/2020-2021 w sprawie sfinansowania najmu dystrybutora z wodą pitną 

Uchwała nr 19/2020-2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 15 stycznia 2021 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie statuetki dla Stowarzyszenia Razem dla Białołęki

Uchwała nr 20/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania nagród w konkursie „Mistrz tabliczki mnożenia”

Uchwała nr 21/2020-2021 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 22/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania nagród w konkursie dla klas 1-3 „Cztery pory roku” oraz „Świat w rymowance ukryty”

Uchwała nr 23/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu maseczek ochronnych

Uchwała nr 24/2020-2021 w sprawie sfinansowania upominków związanych z zakończeniem szkoły dla uczniów klas 8

Uchwała nr 25/2020- w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania nagród w konkursie  „Chemiczna Planszówka

Uchwała nr 26/2020-2021 w sprawie sfinansowania spektaklu Teatru Piasku Online

Uchwała nr 27/2020-2021 w sprawie sfinansowania zakupu transparentu dla ósmoklasistów na egzaminy

Uchwała nr 28/2020-2021 w sprawie sfinansowania Wirtualnej Akademii Muzeum Powstania Warszawskiego

Uchwała nr 29/2020-2021 w sprawie podjęcia decyzji o sfinansowaniu wydatków świetlicy

Uchwała nr 30/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania sprzętu sportowego do unihokeja

Uchwała nr 31/2020-2021 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczyciela

Uchwała nr 32/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV-VIII wyróżniających się w nauce

Uchwała nr 33/2020-2021 w sprawie sfinansowania bonu prezentowego dla laureata

Uchwała nr 34/2020-2021 w sprawie sfinansowania bonu prezentowego dla laureata

Uchwała nr 35/2020-2021 w sprawie sfinansowania bonu prezentowego dla laureata

Uchwała nr 36/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie plastycznym „Pozytywka”

Uchwała nr 37/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach dla klas I-III

Uchwała nr 38/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie plastycznym „Obudź się wiosno”

Uchwała nr 39/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Mały mistrz Kaligrafii”

Uchwała nr 40/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie Kuratoryjnym z Języka Angielskiego

Uchwała nr 41/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach Matematycznych

Uchwała nr 42/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Gra planszowa o emocjach”

Uchwała nr 43/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkurach dla klas I-III

Uchwała nr 44/2020-2021 w sprawie sfinansowania nagród w konkursach z Języka Angielskiego

Uchwała nr 45/2020-2021  w sprawie sfinansowania upominków na dzień sportu

Uchwała nr 46/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania nagród w konkursach

Uchwała nr 47/2020-2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców dniu 26 czerwca 2021 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu pieczątki

Uchwała nr 48/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej

Uchwała nr 49/2020-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021