Uchwały 2020/2021

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 1/2020- 2021 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2019/2020”

Uchwała nr 2/2020- 2021 Uchwała nr 1/2020- 2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działające mu w roku szkolnym 2019-2020

Uchwała nr 3/2020- 2021 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Uchwała nr 4/2020- 2021 w sprawie  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 5/2020- 2021  w sprawie wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 6/2020- 2021 w sprawie  w sprawie zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 7/2020- 2021 w sprawie  wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 8/2020- 2021 w sprawie  pisemnego upoważnienia do założenia i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku

Uchwała nr 9/2020- 2021 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 10/2020- 2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 8 października 2020 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu maseczek ochronnych

Uchwała nr 11/2020- 2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 8 października 2020 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu kwiatów

Uchwała nr 12/2020- 2021 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 13/2020- 2021 w sprawie uchylenia wcześniejszej uchwały Rady Rodziców z dnia 20 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu wody

Uchwała nr 14/2020- 2021 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowania przedsięwzięć klas

Uchwała nr 15/2020-2021 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczycieli

Uchwała nr 16/2020-2021 w sprawie przedstawienia opinii o pracy nauczycieli

Uchwała nr 17/2020-2021 w sprawie zaopiniowania Projektu planu finansowego na rok 2021

Uchwała nr 18/2020-2021 w sprawie sfinansowania najmu dystrybutora z wodą pitną 

Uchwała nr 19/2020-2021 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 15 stycznia 2021 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie statuetki dla Stowarzyszenia Razem dla Białołęki

Uchwała nr 20/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania nagród w konkursie „Mistrz tabliczki mnożenia”

Uchwała nr 21/2020-2021 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 22/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody sfinansowania nagród w konkursie dla klas 1-3 „Cztery pory roku” oraz „Świat w rymowance ukryty”

Uchwała nr 23/2020-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu maseczek ochronnych

Uchwała nr 24/2020-2021 w sprawie sfinansowania upominków związanych z zakończeniem szkoły dla uczniów klas 8