Uchwały 2023/2024

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  1. Uchwała nr 1/2023-2024 sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2021/2022
  2. Uchwała nr 2/20223-2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działającemu w roku szkolnym 2021/2022
  3. Uchwała nr 3/2023-2024 w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie
  4. Uchwała nr 4/2023-2024 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023
  5. Uchwała nr 5/2023-2024 w sprawie ustalenia wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2022/2023
  6. Uchwała nr 6/2023-2024 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
  7. Uchwała nr 7/2023-2024 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2022/2023
  8. Uchwała nr 8/2023-2024 w sprawie upoważnienia do  zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami