Uchwały 2023/2024

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Uchwała nr 1 /2022_2023 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie im. Mariusza Zaruskiego w roku szkolnym 2021/2022”

Uchwała nr 2/2022_2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców działającemu w roku szkolnym 2021/2022 

Uchwała nr 3/2022_2023 Uchwała w sprawie uchwalenia szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

Uchwała nr 4/2022-2023 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym

Uchwała nr 5/2022-2023 w sprawie ustalenia wysokości składki na „Fundusz na rzecz uczniów”

Uchwała nr 6/2022-2023 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania funduszu świetlicy na koncie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 7/2022-2023 w sprawie dofinansowania dla klas za wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 8/2022_2023 w sprawie upoważnienia do zakładania i likwidacji rachunku bankowego dla Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 231 w Warszawie oraz do dysponowania funduszami

Uchwała nr 9/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup słodkiego upominku – czekolad

Uchwała nr 10/2022-2023 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 25 września 2023 roku tj. wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu kwiatów i upominków

Uchwała nr 11/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu upominku dla laureatów akcji wyborów najmilszego dżentelmena

Uchwała nr 12/2022-2023 w sprawie wybrania Prezydium Świetlicowego na rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr 13/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie  przyrodniczo-plastycznym z okazji światowego dnia drzewa

Uchwała nr 14/2022-2023 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Rodziców

Uchwała nr 15/2022-2023 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr 16/2022-2023 w sprawie zakupu głośników

Uchwała nr 17/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu upominku dla laureatów akcji prowadzonych przez Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2023/2024

Uchwała nr 18/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu koszulek sportowych dla dzieci klas 1-3 reprezentujących szkołę w zawodach sportowych

Uchwała nr 19/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie na logo radiowęzła szkolnego

Uchwała nr 20/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”

Uchwała nr 21/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród indywidualnych za osiągnięcia sportowe

Uchwała nr 22/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie „Budowa komórek”

Uchwała nr 23/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród w konkursie świetlicowym „Jesienne Cuda”

Uchwała nr 24/2022-2023 w sprawie potwierdzenia czynności dokonanej przez Prezydium Rady Świetlicy

Uchwała nr 25/2022-2023 w sprawie wyrażenia zgody na zakup słodkiego upominku z okazji Mikołaja

Uchwała nr 26/2022-2023 w sprawie sfinansowania nagród indywidualnych za osiągnięcia artystyczne