Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

Towarzystwa ubezpieczeniowe szukają rozwiązań jak ubezpieczyć uczniów szkół w ramach umowy grupowego ubezpieczenia NNW. Umowy takiej nie może podpisać Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców. Zaproponowano, aby każda klasa zawierała osobną polisę, jednakże rozwiązanie to jest zbyt skomplikowane dla Ubezpieczycieli, dlatego też propozycja przedstawiona poniżej wydaje się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem tego problemu.

Polisę dotycząca ubezpieczenia podpisze z Ubezpieczycielem na rzecz naszych uczniów Fundacja na rzecz edukacji ProEdu (utworzona przez InterRisk), która będzie ubezpieczającym.  Każdy z rodziców zainteresowany przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego powinien zalogować się na adres: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  i wprowadzić nr klienta: ugaxz   i wybrać wariant zgodny z własnymi preferencjami.

Zaproponowane są 4 warianty sumy ubezpieczenia do wyboru, zgodne z ofertą wybraną przez Radę Rodziców w czerwcu 2019 roku, 10,  20, 30 i 50 tys. zł. Polisa jak, co roku działa od 1.09.2019-31.08.2020.

W tym roku szkolnym nie ma oddzielnej składki dla dzieci uprawiających sporty, wszystkie dzieci objęte są ubezpieczeniem w ramach jednej składki. Każda ze składek została powiększona o 1 zł w ramach usług assistance.

Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dodatkowym ubezpieczeniem telemedycyny lub pakietem onko proszony jest o bezpośredni Panią Iloną Zaborowską  tel. 608 034 105.

Ubezpieczenie Szkolne dla Twojego Dziecka – oferta dla SP 231
EDU Plus oferta 2019 – 2020
OWU EDU Plus 2019_05