Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, 

W dniu 28 września 2021 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców działająca w roku szkolnym 2021/2022. W jej skład weszło 36 przedstawicieli wszystkich oddziałów klasowych. Podczas spotkania odbyły się wybory Prezydium nowej Rady.

W skład nowego Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani: 

1. Mariola Moskalik – Przewodnicząca,

2. Agnieszka Erdogan-Wiceprzewodnicząca,

3. Rafał Jóźwiak– Wiceprzewodniczący,

4. Małgorzata Janiszewska -Stosio – Sekretarz, 

5. Robert Staszewski – Skarbnik

Podczas pierwszego spotkania Rada Rodziców podjęła m.in. następujące decyzje;

  • zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 (uchwała nr 1/2021-2022), sprawozdanie w załączaniu
  • udzieliła absolutorium ustępującemu Prezydium w składzie: Katarzyna Mikołajczyk – Przewodnicząca, Mariola Moskalik – Wiceprzewodnicząca, Rafał Jóźwiak -Wiceprzewodniczący, Małgorzata Wiszniowska – Sekretarz, Robert Staszewski – Skarbnik (uchwała nr 2/2021-2022);
  • uchwaliła Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły, jednolity tekst programu w załączaniu (uchwała nr 3/2021-2022);
  • pozytywnie zaopiniowała dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020-2021 są to: 2,12 listopada 2021, 21, 7 stycznia 2022 roku, 2 maja 2022, 24, 25, 26, maja 2022, 17 czerwca 2022 – z uwagi na egzaminy klas 8, (uchwała nr 4/2021-2022);
  • ustaliła wysokość składki rocznej na „Fundusz na rzecz uczniów”, składka 70 złotych od pierwszego dziecka, 60 złotych od drugiego dziecka, 50 złotych od trzeciego i kolejnych dzieci uczęszczających do szkoły, za cały rok. Oczywiście wpłaty są dobrowolne i ich wysokość może być większa jeżeli ktoś ma takie życzenie. Preferowane są wpłaty na konto od skarbnika za klasę. Prosimy koniecznie o podanie w tytule przelewu numeru klasy. (uchwała nr 5/2021-2022);
  • podtrzymała decyzję o funkcjonowaniu na koncie Rady Rodziców – Funduszu Świetlicowego, w którym wysokość składki wynosi 10 złotych za miesiąc od ucznia. Wpłaty na Fundusz Świetlicowy wpłaca skarbnik zbiorczo na subkonto świetlicowe na rachunku Rady Rodziców, koniecznie wpisując klasę. Może być to wpłata z góry za rok wówczas od dziecka wychodzi 100 zł lub za semestr wówczas wychodzi 50 złotych. Oczywiście jeżeli rodzic chce wpłacić inną kwotę, może to zrobić. Pamiętajcie Państwo, że są to wpłaty dobrowolne. (uchwała nr 6/2021-2022);
  • podtrzymała decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć klas w wysokości 20% wpłaconych środków. Warunkiem zwrotu jest dokonanie wpłaty na „Fundusz na rzecz uczniów” w wysokości 90% stanu klasy z terminem na końca pierwszego semestru (uchwała nr 7/2021-2022);

Wszystkie uchwały umieszczone są na naszej stronie internetowej. Także na stronie w zakładce Finanse znajdują się szczegółowe informacje o sposobach i formach wpłat na „Fundusz na Rzecz Uczniów” i „Fundusz Świetlicowy”. Skarbnicy klasowi mogą też tam znaleźć numery rachunków do przelewów.

Szanowni Państwo Prezydium Rady Rodziców zachęca Państwa do wpłat na „Fundusz na rzecz uczniów”. Bez tych środków nie będziemy w stanie zrealizować szeregu inicjatyw. Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę.